• Gratis verzending
 • Snelle levering
 • Veilig en makkelijk betalen

Privacy policy HelmetCity.nl

Wij zijn erg gesteld op uw privacy!

HelmetCity B.V. krijgt per dag een behoorlijke hoeveelheid informatie binnen van onze klanten en bezoekers. Deze informatie hebben wij nodig voor onze dagelijkse werkzaamheden en om de ervaring met HelmetCity B.V. te verbeteren. Wij weten dat het erg belangrijk is om uw persoonlijke gegevens privé te houden. Het bijhouden van de persoonlijke gegevens gaat professioneel en volgens de Nederlandse wet. Het behouden van uw vertrouwen is onze prioriteit.

 

Verzamelen van gegevens:

Het geven van persoonlijke informatie is niet vereist bij het bezoeken van de Helmetcity.nl website. Het is echter wel vereist als u een order online plaatst, u zich registreert om informatie te ontvangen of contact met ons opneemt. In deze gevallen zult u zien dat de informatie die wij vragen gedeeltelijk verplicht is en gedeeltelijk vrijwillig ingevuld kan worden. Het verplichte deel hebben wij absoluut nodig om u verder van dienst te kunnen zijn.

Los van de informatie die u persoonlijk verstrekt, kunnen wij ook 'navigational' informatie verzamelen als u gebruik maakt van de Helmetcity.nl website. Het gaat hier dan om algemene informatie zoals uw domeintype, IP service provider, browser type en IP-adres. Deze informatie zien wij in de vorm van algemeen, gemiddeld dagelijks gebruik en bevat geen persoonlijke informatie.

Ook maken wij gebruik van zogenaamde 'cookies', die een unieke identificatie geeft aan uw computer en is opgeslagen op de harddisk van u computer. Zowel dit nummer als de cookies worden gebruikt om problemen op te sporen, het effect van onze website te bepalen en trends te analyseren. Met deze wetenschap kunnen wij de kwaliteit van onze website constant hoog houden en beter voldoen aan de wensen van de klanten.

 

Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door HelmetCity B.V. enkel verwerkt voor de volgende (bedrijfskritieke) doeleinden:

 • de uitvoering van de overeenkomst met u;
 • het informeren van u over onze dienstverlening;
 • kwaliteits- en managementdoeleinden, zoals interne controles, audits, accountantscontrole en certificeringen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan een gerechtelijk bevel of vonnis.

De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden (grondslagen) is voldaan:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent inclusief de pre-contractuele fase;
 • het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • u heeft toestemming gegeven;
 • het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van HelmetCity B.V. of een derde.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden als hiervoor genoemd in dit privacy policy. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd.

 

Opslag en Veiligheid:

Helmetcity.nl heeft vergaande veiligheidsmaatregelen genomen om de informatie die via de website binnen komt, veilig te stellen. De informatie komt binnen en wordt opgeslagen op onze beveiligde databases die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd HelmetCity B.V. personeel dat zich bewust is van het belang bij vertrouwelijkheid.

Als u Helmetcity.nl van buiten Nederland bezoekt, zal de verbinding lopen via en naar servers die in Nederland staan. Uw orders bij Helmetcity.nl zullen worden aangenomen, behandeld en verscheept vanuit Nederland, tenzij anders vermeldt. Alle door u verstrekte informatie zal worden verwerkt en veilig opgeslagen op onze web servers en interne systemen in Nederland.

Uw persoonlijke informatie is niet bereikbaar via onze website of onze servers die specifiek voor internetgebruik bedoeld zijn. Op deze servers worden de gegevens ook niet opgeslagen. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat er ingebroken wordt op deze servers, kunnen wij u garanderen dat uw persoonlijke gegevens onbereikbaar zullen zijn voor de inbrekers. De enige informatie die op deze servers opgeslagen wordt, zijn algemene statistieken.

Helaas, potentiële veiligheids- en privacy gevaren zijn inherent aan de natuur van het internet en de veiligheid van geen enkele data transmissie via het internet kan 100% worden gegarandeerd. Wij zorgen wel voor een webwinkel-omgeving die zo veilig is als op dit moment mogelijk is. Helmetcity.nl is zo ontworpen dat alleen orders van web browsers worden geaccepteerd die communiceren via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Dit geeft u de zekerheid dat alle geplaatste orders veilig worden versleuteld en beveiligd, wat bekent dat het onmogelijk voor u is om per ongeluk een order te plaatsen via een onveilige verbinding. Helmetcity.nl maakt gebruik van HTTPS Secure Certificaten; een van de meest vertrouwde certificaten beschikbaar op het internet vandaag.

Daarnaast hebben we zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

 

Gebruik en bekendmaking:

Uw email adres en persoonlijke gegevens worden door HelmetCity B.V. niet bekend gemaakt, verhuurd of verkocht aan niet gerelateerde derden tenzij het wettelijk noodzakelijk is. Of gebaseerd op onze overtuiging en in goed vertrouwen, dat het noodzakelijk is om de gebruikers van onze website of het publiek te beschermen.

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor het verwerken van uw order, het ontwikkelen van onze website, het verbeteren van onze producten en services aan de klanten en bezoekers van de website. Wij kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om u te informeren over nieuwe HelmetCity B.V. producten of items van uw interesse via email of post zolang u niet heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben. Het is niet onze bedoeling u lastig te vallen met onze berichten; u kunt er altijd voor kiezen om geen nieuwsbrieven of promotiemateriaal meer te ontvangen, door de goede link aan te klikken die duidelijk zichtbaar is in onze e-mails. Ook kunt direct contact opnemen.

Als een bezoeker zich inschrijft voor onze mailing lijst, zal de informatie die gevraagd wordt, gebruikt worden om direct te communiceren met die persoon en om een profiel op te maken dat gebaseerd is op geografische locatie, leeftijd en elke andere informatie de bezoeker wenst te geven. Wij zien ideeën, commentaar en vragen graag tegemoet zodat wij onze services kunnen ontwikkelen. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marktonderzoek en worden niet opgeslagen bij de registratiegegevens van de betreffende klant.

 

Inzage, correcties en recht van verzet

Op elk gewenst moment kunt u verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Indien u inzage verzoekt ontvangt u van HelmetCity B.V. binnen 30 dagen een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien blijkt dat de door HelmetCity B.V. verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kunt u HelmetCity B.V. verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzoeken op grond van het recht van inzage, correctie en/of verzet kunt u richten aan: [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

 

Aanpassen privacy policy:

HelmetCity B.V. behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot onze privacy policy, neem dan contact met ons op via [email protected].

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »